لوگو شرکت توسعه تجارت عدالت آریا

تلفن تماس دفترمرکزی

021-33111880

پست الکترونیک

info@edalattrading.ir

ایران - تهران

کارخانه: شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار بهارستان، خیابان گل سرخ 3، پلاک 11، شرکت عدالت آریا

021-56232941 , 021-56807839

حضور نمایشگاه

سابقه حضور شرکت توسعه تجارت عدالت آریا در نمایشگاه ها

نمایشگاه بین‌المللی آلماتی‌
قزاقستان 2023

نمایشگاه اوراسیا ترکیه
استامبول 2021

بیست و دومین نمایشگاه
لوازم خانگی 2021

چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی
ایران پلاست

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی
ایران پلاست