لباس

یکی از کاربرد های فیلم  های پی وی سی، استفاده از فیلم های شفاف و ورنی در تولید لباس می باشند.  جهت تولید این اقلام می توان از محصولات شرکت توسعه تجارت عدالت آریا استفاده نمود که در ادامه به این محصولات اشاره شده است.

فهرست